top of page

BETACORP 

JSC

“Бета Корп” АД е една от най-големите не-банкови финансови институции, притежаваща повече от единадесет години опит в сферата на капиталовите пазари. “Бета Корп” АД е член на Българската Фондова Борса, Централния Депозитар и има присъствие и право на глас в Българската Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници (BALII).

GUGUSHEV & PARTNERS

“Гугушев и Партнърс” ЕООД е бързо развиваща се адвокатска кантора, водеща на пазара на юридическите услуги в България. Тя предлага висококачествени услуги по целия свят както на национални, многонационални корпорации и финансови институции, така и на българското правителство.

Гугушев вложи всички свои умения в изграждането на законовата структура на фонда и ще контролира и действа като негов адвокат при придобиването на всички инвестиции и в процеса на по-нататъшната работа.

STEELHEAD INVESTMENTS

“Steelhead Investments” е фирма, занимаваща се с инвестиране в недвижимо имущество и строителство, насочило дейността си към привличане на азиатски капитали към европейските пазари. Това е агентът на фонд “Алфа България” в Далечния Изток, допринасящ много за разширяването на инвеститорската мрежа.

bottom of page