top of page

Фонд “Алфа България” е ориентиран към лица, които желаят да инвестират не по-малко от един милион Лева. Въпреки, че няма зададени срокове, очакваната продължителност на инвестицията е 5 години. В рамките на такъв период от време, ние очакваме да видим значителни капиталови увеличения, а от там и възвръщаемост за съответния инвеститор. Нашата цел ще бъдат активи, от който очакваме 10% годишен растеж, а при драматичното падане на цената на много активи в България (сравнено с подобни активи в ЕС), такъв растеж е напълно възможен.

Инвеститорите ще получават редовни отчети от управата на фонда за неговото развитие от гледна точка както на печалбата, така и на растежа на капитала. Всички такси, дължими от страна на инвеститора за законовото и данъчно планиране, ще бъдат фиксирани за целия период на инвестицията.

bottom of page